خدمات


فنی و مهندسی

هم اکنون این شرکت در زمینه طراحی، تأمین و تولید بردها و محصولات الکترونیکی فعالیت می نماید که با استفاده از پتانسیل موجود در صنعت آسانسور سازی توانسته است سهم قابل توجهی از تولید محصولات نمایشگر و اعلام طبقه در آسانسور را به خود اختصاص دهد و در این زمینه خدمات ارزنده ای را به مشتریان خود ارائه نماید.

خدمات تولید

هم اکنون این شرکت در زمینه طراحی، تأمین و تولید بردها و محصولات الکترونیکی فعالیت می نماید که با استفاده از پتانسیل موجود در صنعت آسانسور سازی توانسته است سهم قابل توجهی از تولید محصولات نمایشگر و اعلام طبقه در آسانسور را به خود اختصاص دهد و در این زمینه خدمات ارزنده ای را به مشتریان خود ارائه نماید.

خدمات بازرگانی

هم اکنون این شرکت در زمینه طراحی، تأمین و تولید بردها و محصولات الکترونیکی فعالیت می نماید که با استفاده از پتانسیل موجود در صنعت آسانسور سازی توانسته است سهم قابل توجهی از تولید محصولات نمایشگر و اعلام طبقه در آسانسور را به خود اختصاص دهد و در این زمینه خدمات ارزنده ای را به مشتریان خود ارائه نماید.

خدمات مشاوره

هم اکنون این شرکت در زمینه طراحی، تأمین و تولید بردها و محصولات الکترونیکی فعالیت می نماید که با استفاده از پتانسیل موجود در صنعت آسانسور سازی توانسته است سهم قابل توجهی از تولید محصولات نمایشگر و اعلام طبقه در آسانسور را به خود اختصاص دهد و در این زمینه خدمات ارزنده ای را به مشتریان خود ارائه نماید.

خدمات پشتیبانی

هم اکنون این شرکت در زمینه طراحی، تأمین و تولید بردها و محصولات الکترونیکی فعالیت می نماید که با استفاده از پتانسیل موجود در صنعت آسانسور سازی توانسته است سهم قابل توجهی از تولید محصولات نمایشگر و اعلام طبقه در آسانسور را به خود اختصاص دهد و در این زمینه خدمات ارزنده ای را به مشتریان خود ارائه نماید.

مشتریان


کیفیت محصولات و خدمات شرکت ایده گستران تازیک نه تنها در بین شرکت های داخلی بلکه در بین شرکت های خارجی نیز مزایای رقابتی متعددی دارد.

رضا تقوی

    نمایشگر کنترل دسترسی

نمایشگر عقربه ای سردرب و داخل کابین 7 اینچ

نمایشگر 7 اینچ عقربه ای رنگی بسیار زیبا جهت نمایش طبقات در داخل کابین و سر درب

مشاهده نمایید